Business Intelligence @work

Business Intelligence @work

De afdeling Intensieve Zorgen wordt gekenmerkt door hoog complexe zorg in een technologische, data intensieve omgeving, waar constant beleidsbeslissingen worden bijgesteld en afgestemd op de snel wisselende toestand van uw patiënten.

De zorgverlener - patiënt ratio is dan ook de hoogste van het gehele ziekenhuis. Dit betekent dat hierdoor de Intensieve Zorgen ook één van de kostbaarste afdelingen van de organisatie is; cijfers wijzen uit dat gemiddeld 8 tot 12 % van het ziekenhuisbudget wordt besteed aan Intensieve Zorgen. Het medisch en verpleegkundig management van de IZ wordt dan ook steeds meer geconfronteerd met de noodzaak om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Een vorm van jaarverslag wordt steeds meer gemeengoed. Een goed jaarverslag bevat ook het beleid voor het nieuwe jaar; wat gaan we doen, hoe gaan we verbeteren, wat willen we veranderen?

Meteen komt dan de vraag omhoog, hoe komen we aan geobjectiveerde en correcte data, en hoe wordt dit omgezet in informatie. Zelfs als de IZ vergaand geautomatiseerd is, wil dit nog niet zeggen dat de verlangde management informatie (direct) beschikbaar is. Deze queste naar tactische en strategische informatie kost erg veel tijd en geld, en dan nog bestaan er twijfels over de specifieke inhoud en kwaliteit van data. Daarnaast zijn de meeste gegevens ook nog eens op schrift vastgelegd…….Business Intelligence doet zijn intrede op de IZ……..

Wat is Business Intelligence?

Volgens Wikipedia: Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van informatie binnen de eigen handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

MediScore IZ is specifiek ontworpen om aan de informatie behoefte van uw IZ te voldoen. Jarenlang is met zorgprofessionals uit de weerbarstige klinische praktijk samengewerkt om te komen tot zinnige direct bruikbare management informatie waar u uw IZ mee kunt meten, analyseren en sturen op nieuw beleid. In deze serie van berichten zullen we steeds één onderwerp uit diepen, om u inzicht te bieden in de werking van MediScore IZ. Tevens laten we dan een paar van de valkuilen zien van verkeerd geïnterpreteerde informatie en de negatieve effecten daarvan voor uw afdeling. Vanzelfsprekend kunt u ook direct contact met ons opnemen voor specifieke vragen.

De mystiek van opnames en ligdagen

Eén van de basis rapporten is eenvoudigweg het aantal ligdagen op de IZ; echter hier beginnen reeds de discussies over de juiste interpretatie en definitie! Het kan voorkomen dat er verschil in definitie bestaat over ligdag; soms is er een administratieve en/of financiële interpretatie, waarbij een IZ opname ná 20:00 uur niet mee telt als ligdag, en een ontslag voor 04:00 uur 's morgens ook niet; dit kan betekenen dat een patiënt die om 21:00 uur wordt opgenomen na een reanimatie en die in de loop van de nacht om 03:00 uur overlijdt, administratief gezien niet op uw IZ heeft gelegen! En dat terwijl de werkdruk erg hoog is geweest. Hierdoor zullen uw bedbezettingscijfers onterecht te laag zijn!
MediScore kijkt naar de klinische ligdagen, en zal deze patiënt dus zeker meenemen. Hierdoor beschikt u over het reële klinische ligdagen overzicht per jaar, half jaar, kwartaal en zelfs per maand.

Een andere manier om deze informatie gedetailleerder te gebruiken, is een overzicht met de opname tijden: opnames zijn per definitie arbeidsintensief, dus het is goed inzicht te hebben, waar mogelijke piekbelastingen op uw IZ liggen.
In dit overzicht kunt u zien dat de piekbelasting tussen 14:00 en 17:00 uur ligt; dat zijn bijzonder lastige momenten omdat dan ook de overdracht van dag- naar avonddienst plaats vinden. Tevens heeft de avonddienst vaak een lagere personele bezetting dan de dagdienst. Vervolgens bent u in staat te zien welke specialismes verantwoordelijk zijn: in dit geval de heelkunde; overdracht van Verkoever patiënten; met deze gegevens kunt u de discussie aan om te zien of uw personeelsplanning anders zou kunnen of deze overdrachten eerder te laten plaats vinden.

Ga terug ›

Nieuws

AvL kiest voor medische alarmdistributie
09-09-2019

AvL kiest voor medische alarmdistributie

Lees verder
VZI TechTalk Alarmmanagement
19-07-2019

VZI TechTalk Alarmmanagement

Lees verder
Zorgregistratie: gebruik uw stem!
29-05-2019

Zorgregistratie: gebruik uw stem!

Lees verder
Meer nieuws ›