Veiligheid door digitale controle

Veiligheid door digitale controle

Itémedical heeft Roel Smit, Unitleider IC van het Antonius ziekenhuis in Sneek, bereid gevonden zijn ervaring met MediScore MIM op papier te zetten.

Voor een Intensive Care anno 2013 staat er veel op het spel. De kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de ziekste patiënten wordt telkens uitgebreider en openlijker geëvalueerd, maar ook gecontroleerd. De patiënt zelf en diens naasten (via bijv. enquêtering), de media (TV, kranten), de inspectie (IGZ-indicatoren), de overheid (het VMS), de beroepsgroep (via de NICE en de KIIC) en een kritische blik op eigen functioneren houden ons scherp.

Het is van het allergrootste belang om goed te presteren op het gebied van medische en verpleegkundige zorg, het gaat immers om mensenlevens. Presteren betekent in deze context: veilige zorg van excellente kwaliteit, met als doel een zo laag mogelijke Standardised Mortality Rate (SMR).

IC-patiënten zijn afhankelijk van specialisten op de IC: intensivisten en IC-verpleegkundigen. Hoe goed is de medische en verpleegkundige zorg, hoe gedreven het team, hoe optimaal is hun samenwerking. Op welke manier zijn zij bezig om de kwaliteit van zorg op een hoog peil te brengen en te houden?

Ter ondersteuning van deze professionele inspanningen is er steeds meer ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van de automatisering. Wens en noodzaak hiertoe zijn groot. De IC van het Antonius ziekenhuis in Sneek heeft het belang onderkend en investeert al jaren zowel in professionals als in ondersteunende hardware en software. Softwarepakketten als MetaVision en MediScore werken nauw samen en blijven, en dat is van groot belang, uitbreiden en doorontwikkelen. Digitale ondersteuning in de zorg, het registreren van data en het aanleveren van indicatoren zijn de hulpmiddelen. Een kwaliteitssysteem kan zo worden opgebouwd en onderhouden.
                           
Een van de ‘ wensen’ binnen dit kwaliteitssysteem is het vergroting van de veiligheid op het gebied van de ‘high risk’ medicatie. Binnen het landelijke VMS was dit één van de 10 thema’s. Er moet een systematische en structurele controle zijn op alle onderdelen van het proces van voorschrijven, voor toediening gereed maken en het toedienen. Veiligheid is topprioriteit in dit proces en kan op meerdere manieren bereikt en geborgd worden. Menselijke controle is voor de hand liggend, maar kwetsbaar. Goede software is nooit moe, betrouwbaar en ondersteunt waar nodig.
Zodra hier een oplossing voor beschikbaar kwam is de Intensive Care In het Antonius Ziekenhuis dan ook overgegaan tot de aanschaf van de MiM, de medicatie interactie module, een voorbeeld van de steeds intelligentere software van Itémedical. De MiM is een Klasse IIA, ISO gecertificeerd medisch hulpmiddel.

De MiM maakt gebruik van de G-standaard en controleert real-time bij het voorschrijven van medicatie in MetaVision op dubbelmedicatie en als belangrijkste, op interacties. Op verschillende niveaus (correlerend met de ernst van eventuele gevolgen) waarschuwt de MiM vervolgens de voorschrijvend specialist.

Een belangrijke stap is weer gezet. Een digitale waakhond waakt over de medicatieveiligheid. Wij kijken alweer uit naar de volgende ontwikkeling.

Roel Smit
Unitleider IC, Antonius Sneek

Ga terug ›

Nieuws

Alarmveiligheid objectief gemeten
26-01-2020

Alarmveiligheid objectief gemeten

Lees verder
CHR de la Citadelle kiest voor MetaVision
24-01-2020

CHR de la Citadelle kiest voor MetaVision

Lees verder
Optimalisatie zorgzwaarte AZ Sint-Maarten
24-12-2019

Optimalisatie zorgzwaarte AZ Sint-Maarten

Lees verder
Meer nieuws ›