OLV Ziekenhuis Aalst België

OLV Ziekenhuis Aalst België

Op 29 juni a.s. is het zover! Op die dag wordt in het OLV Ziekenhuis Aalst de Kick Off Meeting gehouden van de introductie van het Patiënt Data Management Systeem MetaVision Suite.

MetaVision zal worden geïmplementeerd op de Critical Care afdelingen Intensieve Zorgen en C.C.U. Een ambitieus project dat in een strakke projectplanning is gegoten zodat de geplande Go Live datum zeker gehaald gaat worden. Een mooi aspect aan dit project is de betrokkenheid van het UZ Leuven: dit ziekenhuis heeft al jarenlange ervaring met MetaVision en gaat collegiaal assisteren bij de configuratie van MetaVision. Dit kadert binnen de bredere samenwerking die beide ziekenhuizen hebben onder de Nexuz Health vlag, zie www.nexuzhealth.be. Een multidisciplinair team van het OLV Aalst, het UZ Leuven, iMDsoft en Itémedical gaan dan aan de slag om een mooi resultaat binnen de planning te realiseren. Het doel van de implementatie van MetaVision is helder: het primaire zorgproces op de specifieke Critical Care afdeling te ondersteunen om op die wijze de data-aquisitie, de opslag, de analyse en de presentatie kwalitatief en kwantitatief te verbeteren, waarbij voor de klinische informatiegebruiker belangrijke efficiency verbeteringen te bereiken zijn.

Intensieve Zorgen:

De intensieve zorgen afdeling onder leiding van de anesthesisten bevat 24 bedden, en behandelt in samenspraak met de verwijzende geneesheer de meest diverse zware heelkundige en inwendige pathologie met behulp van de modernste technologische ondersteuning. Deze intensieve eenheid is dagelijks bemand door drie stafleden met bijzondere bekwaamheid in deze materie.

C.C.U. Hartbewaking

Het cardiologisch centrum van het OLV Ziekenhuis behoort tot de grootste van het land en geniet een vooraanstaande credibiliteit met secundaire en tertiaire doorverwijzingen, vergelijkbaar met universitaire diensten. Het OLV Ziekenhuis biedt als fusieziekenhuis een zorgaanbod op drie campussen: in Aalst, in Asse en in Ninove. De kwaliteit van de zorg is echter overal dezelfde en de meeste artsen zijn ook op de drie campussen werkzaam. Het OLV Ziekenhuis Aalst en Asse zijn algemene ziekenhuizen met in totaal 844 klinische bedden en 95 dagopname bedden, waar patiënten terecht kunnen voor alle raadplegingen, hospitalisatie en behandeling in de dagkliniek. Op de campus in Ninove kunnen patiënten terecht voor diverse raadplegingen, voor autodialyse, voor kleine ingrepen in de dagkliniek en voor revalidatie op de Sp-dienst.

De kwaliteit van de OLVZ dienstverlening wordt hoog in het vaandel gedragen. Daarom wordt continu in nieuwe technieken en apparatuur en in bijscholing en opleiding van de medewerkers geïnvesteerd. Het OLV Ziekenhuis maakt ook deel uit van de ziekenhuisgroepering Aalst-Dendermonde-Ronse. Met het AZ Sint-Blasius (Dendermonde) en met het AZ Zusters van Barmhartigheid (Ronse) wordt voor bepaalde disciplines intensief samengewerkt, waarbij kennis en expertise worden uitgewisseld tussen de drie ziekenhuizen.

Itémedical en haar partner iMDsoft zijn trots op het in haar gestelde vertrouwen en wij kijken uit naar een mooi implementatie traject!

Ga terug ›

Nieuws

AvL kiest voor medische alarmdistributie
09-09-2019

AvL kiest voor medische alarmdistributie

Lees verder
VZI TechTalk Alarmmanagement
19-07-2019

VZI TechTalk Alarmmanagement

Lees verder
Zorgregistratie: gebruik uw stem!
29-05-2019

Zorgregistratie: gebruik uw stem!

Lees verder
Meer nieuws ›