Verslag Winter Symposium in het UZ Leuven, België

Verslag Winter Symposium in het UZ Leuven, België

Afgelopen Vrijdag en Zaterdag is voor de 27e keer het Wintersymposium gehouden. Met meer dan 400 participanten was het weer een succes!

In drie zalen werd een afwisselend programma afgewerkt, met zowel Belgische als internationale sprekers.

Specifiek willen we graag aandacht vragen voor de presentaties van de Vrijdag sessie:

1) Mevrouw Rowan (United Kingdom), directeur ICNARC, gaf een boeiende presentatie over “What is the value of national registries : for the intensivist, the hospital manager, the social security system ?” en brak een lans voor het opzetten van een nationale Intensieve Zorgen database.

2) Dr. Wernerman uit Stockholm, Zweden, vertelde over de verschillende invalshoeken op het aantal Medium Care bedden in Zweden en de regionale verschillen. Een tweede interessant aspect was tevens de verschillen in personele en medische bezetting.

3) Professor Vincent sloot de ochtend af met een inspirerende presentatie over de rol van de intensivist en de organisatie van de Intensieve Zorgen, waar hij dieper inging op de principes van een Closed versus een Open format IZ. Ook gaf hij de toekomstvisie dat het aantal IZ bedden zal groeien en het aantal ziekenhuisbedden dalen, waardoor het ziekenhuis meer rondom de IZ zal worden georganiseerd. De intensivist en de IZ verpleegkundige zullen dan, als gevold daarvan, ook meer betrokken worden bij de kritische patiënt buiten de IZ , via principes als het Rapid Response Team oftewel het Spoed Interventie Team, allemaal termen welke de zelfde lading dekken. Zie voor nadere informatie ook http://www.ihi.org/explore/RapidResponseTeams/Pages/default.aspx

De Itémedical stand werd druk bezocht door zowel bestaande als nieuwe relaties, die zich op de hoogte kwamen stellen van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van het MetaVision Patiënt Data Management Systeem, het MediScore IZ Management informatie systeem (en vandaar uit de link naar de presentatie van mw Rowan van de ICNARC) en de Spacelabs patiëntbewaking.

Al met al een tweetal waardevolle dagen!

Ga terug ›

Nieuws

VZI TechTalk Alarmmanagement
19-07-2019

VZI TechTalk Alarmmanagement

Lees verder
Zorgregistratie: gebruik uw stem!
29-05-2019

Zorgregistratie: gebruik uw stem!

Lees verder
Foto impressie Itémedical dag
28-03-2019

Foto impressie Itémedical dag

Lees verder
Meer nieuws ›