Vlietland kiest voor MediScore ZPI en APS

Vlietland kiest voor MediScore ZPI en APS

Recent heeft het Vlietland Ziekenhuis gekozen om met MediScore-ZPI de belangrijkste VMS’s thema’s en Kwaliteitsindicatoren ziekenhuis breed te registreren en monitoren.

De keuze van het Vlietland Ziekenhuis voor MediScore ZPI geeft het Vlietland Ziekenhuis de mogelijkheid om de SNAQ/MUST , VAS pijnregistratie, Kwetsbare Ouderen en Lijnen Sepsis scores ziekenhuis breed te registreren. Door middel van een Dashboard functionaliteit en flexibele rapportages kunnen deze indicatoren in het ziekenhuis gevolgd en gemonitord worden.

Eenvoudige registratie

De enorme kwaliteitsverbetering in registratie en terugkoppeling aan de afdelingen reduceert de handmatige registratie last waar ieder ziekenhuis tegen aan loopt. Ziekenhuizen zijn immers verplicht om de VMS’s thema’s en Kwaliteitsindicatoren te registreren en data rapportages aan te leveren aan diverse externe instanties. Door middel van MediScore ZPI heeft het Vlietland Ziekenhuis voor een passende oplossing gekozen om de toename in registratie en rapportage te vereenvoudigen. Na de zomer wordt gestart met de uitrol op beschouwende en chirurgische afdelingen.

Regionale afstemming

Inmiddels werkt in de regio het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam al enige tijd met MediScore ZPI, wat een regionale afstemming van het registreren en rapporteren van VMS thema’s en kwaliteitsindicatoren mogelijk maakt. Itémedical zal zorgdragen voor een optimale afstemming en implementatie van MediScore ZPI binnen het Vlietland Ziekenhuis.

MediScore APS

Ook het APS team van het Vlietland Ziekenhuis gaat werken met ondersteunende software: MediScore APS. MediScore APS biedt het APS team een eenvoudige en doeltreffende software oplossing voor de workflow van het APS team, die prima in elk ziekenhuis te implementeren is. Pijnscores worden op de Recovery al gestart en door het hele ziekenhuis kunnen de patiënten door het APS team gevolgd worden.Gaat het om een protocollaire VAS score of het volgen van patiënten met een PCA pomp, dit alles wordt helder geregistreerd in MediScore-APS waarbij de APS database alle ruimte biedt voor rapportages en management informatie.

Ga terug ›

Nieuws

AvL kiest voor medische alarmdistributie
09-09-2019

AvL kiest voor medische alarmdistributie

Lees verder
VZI TechTalk Alarmmanagement
19-07-2019

VZI TechTalk Alarmmanagement

Lees verder
Zorgregistratie: gebruik uw stem!
29-05-2019

Zorgregistratie: gebruik uw stem!

Lees verder
Meer nieuws ›