Voordelen

  • Proactieve Surveillance op infecties
  • Compleet uitbraak management support
  • Volledige ondersteuning voor A-teams
  • Surveillance ook op post operatieve wondinfecties
  • Alle relevante gegevens in 1 systeem

ICNet

Het systeem voor Surveillance op ziekenhuis infectie, uitbraak management en Antibiotica Stewardship

Download de brochure Plan een demo
ICNet
ICNet
ICNet
ICNet
ICNet
ICNet

“ICNet has allowed team to free up time usually spent on collating data. Time can now also be spent on proactive work rather than just reactive issues.”

ICN, Hereford Hospitals NHST, Herefordshire Wales

Het product

Infectie preventie 

Van primair belang voor het voorkomen van infecties is het kunnen monitoren van micro organismen in uw organisatie. Veelal zal het u ontbreken aan een informatie systeem waarin u alle benodigde gegevens voor een goede monitoring van infecties in 1 applicatie heeft. ICNet is voor dit doel ontworpen. Geïntegreerd met uw ZIS, lab systeem (microbiologie en KCL), uw EPD/PDMS en uw apotheek systeem levert ICNet u volledig inzicht in de voor u relevante gegevens. Het doel van ICNet is om u instaat te stellen een significante  reductie  te realiseren van voorkombare ziekenhuis infecties. ICNet kent voor dat doel een tal van signalering en alarmerings functies welke u helpen de juiste acties op het juiste moment in te zetten.

Outbreak control

Mocht u onverhoopt toch te maken krijgen met een outbreak dan kunt u via de outbreak tool van ICNet snel reageren, en door middel van slimme contact overzichten bepalen welke patiënten, bezoekers of personeel geïncludeerd dienen te worden in uw outbreak management. Het voorkomen van een outbreak is het beste, het goed managen van een outbreak een must. Met ICNet heeft u de tools daarvoor in handen.

Antibiotica stewardship

Door slim gegevens uit uw ZIS/EPD en uw microbiologisch lab te combineren kan ICNet u attenderen op “verkeerd” antibiotica beleid. U wordt bijvoorbeeld geattendeerd wanneer uw micro organisme resistent is tegen het gegeven antibiotica, of wanneer er antibiotica gegeven wordt (buiten het preventieve om) maar er is geen sprake van een micro organisme. Natuurlijk met bijhorende resitentie patronen en MIC curves. U wordt in de gelegenheid gesteld goed toe te zien op een correct uitgevoeerd antibiotica beleid.

Monitoring op postoperatieve wond infectie

Door post operatieve patiënten binnen ICNet te voorzien van een “TAG” kunnen zij door ICNet gemonitord worden op mogelijke post operatieve infecties. Bij het vervangen van een heup, tot 365 dagen ook na heropname. Voor POWI en Lijnensepsis is ICNet ook voorzien van registratie en import mogelijkheden om uiteindelijk te zorgen voor een complete export naar PREZIES.

Geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact op met Itémedical voor meer informatie. Dit kan ook direct met Arno Hoogland op a.hoogland@itemedical.nl of 06-54668044.