Voordelen

  • Een compleet hartrevalidatie dossier
  • Beslissingondersteuning bij het volgen van de nieuwste richtlijn
  • Complete management rapportage
  • Export voor de CARDSS-II studie
  • Gemakkelijk brieven genereren voor huisarts of cardioloog

MediScore CARDSS

Hét softwaresysteem voor hartrevalidatie-afdelingen. Het programma ondersteunt de gebruiker bij het volgen van de nieuwste richtlijnen en levert gegevens aan voor de CARDSS-II studie.

Download de brochure Plan een demo
MediScore CARDSS
MediScore CARDSS
MediScore CARDSS
MediScore CARDSS
MediScore CARDSS
MediScore CARDSS

“Met de beslissingsondersteuning in CARDSS ontstaat een hogere adherentie aan de richtlijn hartrevalidatie”

Henk van Exel, Cardioloog Rijnland Revalidatie Centrum

Dit product wordt o.a. gebruikt door:

  • Treant Zorggroep - Emmen

Het product

MediScore CARDSS is een webbased softwaresysteem welk als primair doel heeft alle professionals, werkzaam binnen de hartrevalidatie, actief te ondersteunen bij het naleven van de hartrevalidatie richtlijnen 2012. CARDSS staat voor CArdiac Rehabilitation Decision Support System en is in 2004 in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie door de afdeling klinische informatiekunde van het AMC in Amsterdam ontwikkeld. Middels de CARDSS studie is wetenschappelijk aangetoond dat beslissingsondersteuning actief bijdraagt aan het uitvoeren van de indicatiestelling, het vaststellen van de doelen/adviezen/interventies en het maken van een therapieplan op patiëntniveau.
 
Jarenlange ervaring en gebruik leidden tot de nieuwe generatie MediScore CARDSS. Een geheel nieuw softwaresysteem met een nieuwe userinterface die zich op een intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier laat bedienen. Middels beslissingsondersteuning krijgt de professional actief ondersteuning bij het maken van een therapieplan conform de nieuwste landelijke richtlijnen. Daarbij heeft u altijd de vrijheid om uw eigen keuzes te maken.
 
Gegevens analyseren
De gegevens omtrent een hartrevalidatietraject worden natuurlijk verzameld om de behandeling optimaal te laten verlopen. Maar ook daarna zijn deze gegevens zeer waardevol. Met MediScore CARDSS beschikt u over een set van standaardrapporten waarmee u eenvoudig inzicht krijgt in de kwaliteit op uw afdeling. Verder kunnen met de analysemanager vele vragen worden beantwoord die uzelf, hoger management of de IGZ heeft over uw afdeling.
 
Brieven
Bouw eenvoudig templates voor een verslag aan de huisarts of cardioloog. Een template is daarna te gebruiken voor alle patiënten zonder steeds de brief te hoeven samenstellen. Een brief kan ook automatisch zichtbaar gemaakt worden in een ZIS/EPD.
 
CARDSS-II studie
Verder bevat MediScore CARDSS een export voor de CARDSS-II studie. Het exportbestand wordt samengesteld volgens de laaste specificaties van de CARDSS-II studie. Itémedical heeft zich ook gecommiteerd om de software in lijn te houden met de CARDSS-II studie.