Voordelen

  • Per minuut import uit bedzijdige apparatuur
  • Ondersteunend bij het volgen van protocollen
  • Zelf aan te passen aan uw workflow
  • Complexe data weergeven als klinische informatie
  • Data beschikbaar voor rapportage en analyse

MV ICU

MetaVision biedt alle voordelen die u van een modern PDMS mag verwachten. Het ondersteunt de professional bij het volgen van protocollen, het voorkomt dubbelregistraties en het helpt de professional bij het nemen van beslissingen op basis van complexe data. Vele succesvolle implementaties in Nederland maken MetaVision de standaard voor op de IC.

Download de brochure Plan een demo
MV ICU
MV ICU
MV ICU
MV ICU
MV ICU

Dit product wordt o.a. gebruikt door:

  • Treant Zorggroep - Emmen
  • Flevoziekenhuis - Almere
  • UMC - Utrecht

Het product

MetaVision ICU, een Patiënt Data Management Systeem (PDMS), is ontwikkeld voor het ondersteunen van workflows op de meest kritische afdelingen. Het systeem verzamelt patiëntinformatie tot op de minuut nauwkeurig en creeert daarmee een compleet elektronisch record. Met decision support zorgt MetaVision voor het gebruik van best practices, protocollen en regulatie afspraken. De informatie wordt geïmporteerd uit verschillende bedzijdige apparatuur en andere ziekenhuissystemen. MV ICU is succesvol wereldwijd. Klik hier om te kijken waar in de wereld de MetaVision klanten zich bevinden.

Aanpasbaar op elke workflow

Anders dan vele andere systemen, is MetaVision aan te passen aan elke workflow in het ziekenhuis. Het ziekenhuispersoneel wordt getraind om MetaVision zo in te richten dat het past bij de huidige workflow.

Klinische beslissingsondersteuning

MetaVision biedt geavanceerde beslissingsondersteuning waarmee het ziekenhuis zelf beslist welke protocollen en workflows ondersteund moeten worden en op welke kritische parameters het systeem moet letten om de patiëntzorg te verbeteren.

Continuum of care

Binnen MetaVision houdt een patiënt één patiënt record. Zo wordt de patiënt logistiek van IC, Voorbereiding, OK en Recovery gebundeld tot één record. Zo zijn alle gegevens van de opname op de kritische afdelingen inzichtelijk voor alle gebruikers.

Analyse en rapporten

Met de Query Wizard van MetaVision kan elk ziekenhuis de data analyseren die met MetaVision wordt verzameld. Met een simpele user interface kan de gehele database ondervraagd worden. De resultaten zijn beschikbaar in Excel formaat waardoor de gegevens beschikbaar zijn voor verdere analyse in bijvoorbeeld SPSS.