Voordelen

  • Per minuut import uit bedzijdige apparatuur
  • Ondersteunend bij het volgen van protocollen
  • Zelf aan te passen aan uw workflow, inclusief stopmomenten
  • Complexe data weergeven als klinische informatie
  • Data beschikbaar voor analyse

MV OR

MV OR is een uniek flexibel anesthesie-informatiebeheersysteem (AIBS) dat een uitgebreid, factureerbaar elektronisch patiëntendossier aanmaakt. Het systeem is ontworpen om de workflow van alle klinische omgevingen te ondersteunen

Download de brochure Plan een demo
MV OR
MV OR
MV OR
MV OR

Dit product wordt o.a. gebruikt door:

  • Medisch Spectrum Twente - Enschede

Het product

De dynamische, rond de patiënt gecentreerde opties voor informatieopslag en beslissingsondersteuning bevorderen het gebruik van best practices, protocollen en vereisten voor regelgeving. MV OR sluit naadloos aan op het gehele scala aan medische apparatuur en ziekenhuisinformatiesystemen.
 

Ondersteuning klinische beslissingen

MetaVision levert geavanceerde tools ter ondersteuning van het nemen van beslissingen die het voor ziekenhuizen mogelijk maken best practice-protocollen in hun klinische en administratieve workflows in te bedden en af te dwingen, en mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de efficiëntie te identificeren. Deze tools kunnen zo aangepast worden dat ze voldoen aan de specifieke vereisten van elke OK en er is bewezen dat dit leidt tot meetbare resultaten.
 

Analyse en verslaglegging

MetaVision biedt artsen een rijke bron aan mogelijkheden voor klinische onderzoeksprojecten en krachtige tools voor het genereren van zoekopdrachten en verslagen. Artsen zonder kennis van programmeren kunnen eenvoudig geavanceerde zoekopdrachten (queries) definiëren en draaien over de gehele patiëntendatabase van MetaVision en zo rapporten creëren over een breed bereik aan onderwerpen, waaronder kostenanalyse, kwaliteitsmeting en klinische trends.
 

Aanpasbaar voor elke workflow

In tegenstelling tot veel oudere systemen kan MetaVision worden aangepast aan de unieke workflow van een afdeling of unit. Artsen kunnen het systeem overeenkomstig hun werkwijze aanpassen en ook op elk gewenst moment nieuwe processen invoegen.
 

Volledige integratie met de bestaande IT infrastructuur

MV-OR kan samenwerken met alle gebruikelijke ziekenhuissystemen, zoals ADT, Labs, CPOE, facturering, planning, PACS en LDAP, terwijl ook de algehele IT strategie van het ziekenhuis wordt aangevuld. De MetaVision-bibliotheek van stuurprogramma's omvat meer dan 200 medische apparaten; er worden voortdurend nieuwe stuurprogramma's ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van onze klanten.
 

Continuïteit in gegevens door het hele zorgcontinuüm

MetaVision houdt door ICU's, pre op-units, OK's, verkoeverunits en algemene vloeren heen één patiëntdossier bij. De patiëntinformatie wordt in een enkele flowsheet gepresenteerd die meerdere units omvat, waardoor professionals in de gezondheidszorg in staat zijn medicatieplannen gedurende het gehele verblijf in het ziekenhuis te beheren en aan te passen.

Dit product voldoet aan de volgende standaarden