Itémedical over Infectiepreventie

Wat is een infectie?

Een infectie is een reactie van het lichaam op het binnendringen van micro-organismen (m.o.), zoals bacteriën en virussen. Infecties hebben niet alleen gevolgen voor de patiënt en bezorgen het ziekenhuis extra kosten, maar kunnen ook imagoschade aan het ziekenhuis toebrengen. Wie in het ziekenhuis een behandeling ondergaat kan een infectie oplopen. Volgens het RIVM is de kans op een infectie 4,2%. Het gaat hierbij onder andere om infecties van operatiewonden, bloedvergiftiging door kathetergebruik of longontsteking door de beademing. Hoewel in Nederland antibiotica, in vergelijking met andere landen, terughoudend wordt voorgeschreven is op dit gebied ook nog steeds veel winst te behalen. Feit is dat infecties zorgen voor een hogere sterfte, een langere verblijfsduur, intensieve zorg en dus hogere zorgkosten. Goede infectiepreventie helpt de instelling dit te voorkomen.
 

Wat is infectiepreventie?

Infectiepreventie is de inzet van gerichte maatregelen die het aantal infecties aanzienlijk verminderen. Er zijn verschillende manieren om de kans op een infectie te reduceren. Zo zijn er procedures voor patiënten, bezoekers en personeel om regelmatig de handen te wassen en regels voor het hergebruiken van materialen. En heeft de microbioloog een steeds belangrijkere rol als het gaat om het voorschrijven van antibiotica en het voorkomen van infectie-uitbraak (‘Outbreak Control).

Hoe is infectiepreventie te monitoren en te registreren?

In Nederland is het de taak van PREZIES (onderdeel van het RIVM) om de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen te bevorderen en dus het optreden van ziekenhuisinfecties en hun risicofactoren terug te dringen. Dit doet zij door onder meer het invoeren en onderhouden van gestandaardiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties in de ziekenhuizen. Op die manier krijgt men inzicht in de frequentie van ziekenhuisinfecties binnen de eigen instelling.

MediScore Lijnsepsis en POWI

Met de MediScore modules Lijnsepsis en POWI (Postoperatieve Wondinfectie) kan een ziekenhuis de gegevens over centrale lijnen en postoperatieve wondinfecties registreren volgens de specificaties van PREZIES. Dit geeft het ziekenhuis niet alleen de mogelijkheid om feedback van PREZIES te ontvangen, maar krijgt het ook veel eerder inzicht in bestaande infecties door standaard managementrapportages en de analysemanager van MediScore.

ICNet

De software van ICNet helpt bij correct antibioticagebruik. Past de voorgeschreven antibiotica bij het protocol van het gevonden organisme? Wijzigt de antibiotica na een microbiologie uitslag van een breed spectrum naar een specifiek spectrum? En is er zicht op de ontwikkeling van een resistentiepatroon op bepaalde antibiotica door de microbioloog? Gaat men op tijd over op een ander antibioticum met een lagere MIC-waarde? Microbiologen zijn geen tijd meer kwijt aan het handmatig doorzoeken van dossiers omdat alle gegevens digitaal beschikbaar en overzichtelijk zijn.

Hygiënische apparatuur

De apparatuur van Spacelabs Healthcare is in samenwerking met verschillende ziekenhuis hygiënisten ontwikkelt om er voor te zorgen dat het risico op infecties bij het gebruik van deze apparatuur zo klein mogelijk is. Denk hierbij aan gladde schermen en naadloze randen op de qube, Xhibit en XPREZZON monitoren. Of een disposable ECG set en disposable cuffs voor de monitoren, 24-uurs bloeddrukmeters en Holters.

Wilt u weten hoe Itémedical u kan helpen bij infectiepreventie? Neem dan contact met ons op.  

Gerelateerde producten

Nieuws

Zinvolle en kritische medische alarmering?
03-12-2019

Zinvolle en kritische medische alarmering?

Lees verder
Wedstrijdvraag VVIZV Congres
21-11-2019

Wedstrijdvraag VVIZV Congres

Lees verder
Itémedical aanwezig op VVIZV Congres
18-11-2019

Itémedical aanwezig op VVIZV Congres

Lees verder
Meer nieuws ›