Itémedical over Remote Patient Monitoring

Remote Patiënt Monitoring

22-09-2015 - Een recente ontwikkeling in het pacemaker en ICD landschap is Remote Patiënt Monitoring (RPM). Deze         technologie wordt in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen ingezet bij het uitlezen van de pacemaker, waardoor er voor de      patiënt minder ziekenhuisbezoeken nodig zijn.  
 
 

Hoe werkt het?

De patiënt krijgt een device mee naar huis die wordt aangesloten op het telefoonnetwerk. Voor de, door het ziekenhuis geselecteerde, controles kan de patiënt thuis het device ter hoogte van de pacemaker tegen de borst aanhouden. Het device leest de pacemaker uit en stuurt de data door naar de beveiligde databank van de desbetreffende pacemakerleverancier. De pacemakertechnicus in het ziekenhuis logt vervolgens dagelijks in op deze databank om ontwikkelingen van zijn patiënten te monitoren.  
Wanneer er een alarmerende afwijking in de data gevonden wordt, zal de pacemakertechnicus gewaarschuwd worden en kan hij besluiten de patiënt op te roepen naar het ziekenhuis. De reden voor het fysieke consult is dat als er aanpassingen gedaan dienen te worden aan de pacemaker, dit  op de poli in het ziekenhuis gedaan dient te worden. Wanneer er geen noodzaak is voor het aanpassen van een pacemaker, hoeft de patiënt dus niet naar het ziekenhuis toe te komen.  
 

Geen onnodige belasting voor de minder mobiele patiënt

Uit onderzoek is gebleken dat in ruim 85% van de consulten bij de pacemakertechnicus, er geen aanpassingen gedaan worden aan de instellingen van de pacemaker. Er wordt gecheckt en geconstateerd dat de pacemaker goed werkt en de patiënt veilig op dezelfde voet door kan gaan. Dit houdt dit in dat in ruim 85% van de gevallen een check via RPM had kunnen volstaan en een fysieke check niet had hoeven plaatsvinden.
 

Daling geplande bezoeken 

Het totale aantal ziekenhuisbezoeken(gepland en ongepland) kan door RPM dalen met 45% in de eerste 12 maanden, indien het ziekenhuis kiest voor RPM. Het aantal ongeplande consulten zal daardoor wel toenemen. Van gemiddeld 0.5 per patiënt met reguliere afspraken versus een gemiddelde van 0,78 per patiënt ongeplande consulten bij patiënten die via RPM worden gecheckt.  
 

De voordelen van RPM                                                                                                                                                                        

Er kan sneller gereageerd worden wanneer er afwijkingen bij een patiënt geconstateerd worden. De patiënt wordt zo spoedig mogelijk opgeroepen voor een ziekenhuiscontrole, zodat eventuele aanpassingen meteen gedaan kunnen worden. Hierdoor hoeft de patiënt minder last te hebben van opkomende afwijkingen in het hartritme doordat er snellere beleidsverandering plaats kan vinden.
Doordat het uitleesdevice gebruik maakt van het telefonisch netwerk, heeft de patiënt de mogelijkheid om zich overal ter wereld te verplaatsen (mits er telefonisch bereik gemaakt kan worden). Door het gebruik van een beveiligd netwerk, en de moeilijkheidsgraad van de informatie die verzonden wordt maakt deze manier van datatransfer bijzonder veilig.                                                      
De kans dat de patiënt in gevaar komt door bijvoorbeeld “hacken” van de pacemaker is vrijwel nul doordat de device zeer dichtbij de patiënt geplaats dient te worden voordat er contact gemaakt kan worden.  
 
 

MediScore DataSpike en RPM

WebSpike is een module binnen DataSpike die ervoor zorgt dat de RPM workflow wordt ondersteund. WebSpike zorgt ervoor dat alle door het ziekenhuis gebruikte RPM sites automatisch worden uitgelezen. Wanneer er data beschikbaar is van een van de patiënten die onder behandeling zijn op de poli, wordt dit automatisch binnengehaald en opgeslagen binnen de DataSpike database. 
 
 
De WebSpike module toont in één overzichtsscherm wanneer er voor het laatste informatie is gedownload, wanneer er weer wordt ingebeld en of de verbinding nog openstaat.
 
 
Doordat DataSpike naadloos te integreren is binnen de ziekenhuis omgeving, kunnen naast implantatie verslagen en follow up rapporten ook de RPM follow up verslagen direct ter beschikking worden gesteld aan het EPD.
 

Data analyse en rapportages 

Met behulp van de rapportages binnen MediScore DataSpike kunnen de toenames van RPM consulten en de afname van geplande consulten voor de poli duidelijk en snel inzichtelijk gemaakt worden.
 
 
Middels de analysetool Analytics kunnen er queries gemaakt worden. Naast management informatie zoals hierboven beschreven is het hiermee ook mogelijk meetgegevens te verzamelen ten behoeve van studies. 
 

De voordelen van WebSpike op een rij

WebSpike kan ingezet worden om data van alle 5 RPM sites geautomatiseerd binnen te halen. 
WebSpike is net als DataSpike volledig merk onafhankelijk.
Door het automatisch binnenhalen van patiëntdata zorgt WebSpike ervoor dat de pacemakertechnici beduidend minder tijd kwijt zullen zijn aan het handmatig binnenhalen van deze data.  
 
 
 
Referenties;

1) Efficacy and Safety of Automatic Remote Monitoring for Implantable Cardioverter-Defibrillator Follow-Up. The Lumos-T Safely Reduces Routine Office Device Follow-Up (TRUST) Trial
2) Wireless ICD programming vulnerable to hackers, report claims- Steve Stiles

 

Nieuws

Alarmveiligheid objectief gemeten
26-01-2020

Alarmveiligheid objectief gemeten

Lees verder
CHR de la Citadelle kiest voor MetaVision
24-01-2020

CHR de la Citadelle kiest voor MetaVision

Lees verder
Optimalisatie zorgzwaarte AZ Sint-Maarten
24-12-2019

Optimalisatie zorgzwaarte AZ Sint-Maarten

Lees verder
Meer nieuws ›