Baseline meting medische alarmen

Coaching en begeleiding

Gebruiksvriendelijke systemen

Dichtbij de zorg

Home Baseline meting medische alarmen

Alarmmanagement 

Met de introductie van aparte patiëntenkamers op de Intensive Care afdeling, is de behoefte ontstaan om alarmen van medische apparaten rondom het bed van de patiënt buiten de kamers te brengen (te distribueren). Door de alarmdistributie naar een mobiele device, is de verpleegkundige snel op de hoogte van een actief medisch alarm. Zelfs als de deur van de patiëntenkamer gesloten is.

Relevante alarminformatie

Een risico hierbij is, dat bij het één-op-één distribueren van alle alarmen, alarmmoeheid ontstaat bij de eindgebruikers. Met de alarmmanagement oplossing MediScore Medical Device Data Gateway (MediScore MDDG) van Itémedical wordt, in combinatie met een Medisch Oproepsysteem (MOS), het aantal gedistribueerde alarmen significant gereduceerd. Deze alarmoplossing toont ook meer relevante details rondom alarminformatie aan de zorgprofessionals. Dit verhoogt de patiëntveiligheid, kan alarmmoeheid reduceren en de patiëntenzorg efficiënter maken.

Lees meer

Vind uw oplossingen

Medisch Alarmmanagement

Lees meer

Afdelings- en management informatie

Lees meer

Patiënt Data
Management Systeem

Lees meer

Cardiologie

Lees meer

Patiënt Monitoring

Lees meer

Medicatie management

Lees meer

Baseline meting: inzicht in uw alarmsituatie

Voor een significante reductie van het aantal gedistribueerde alarmen, is het essentieel om kwantitatieve gegevens over medische alarmen te verzamelen en te analyseren (Johns Hopkins White Paper Alarms). Een baseline meting wordt ook sterk aangeraden door de AAMI Foundation 2015, Clinical Alarm Management Compendium. Tijdens de periode van de baseline meting vindt er nog geen alarmdistributie plaats van medische alarmen. Er wordt informatie verzameld over de huidige alarmsituatie op uw afdeling gedurende enkele weken tot enkele maanden.

De praktijk

Door het inzetten van een baseline meting, krijgt u een goed en realistisch beeld van de alarmen op uw afdeling. De effecten van de MediScore MDDG en MOS oplossing worden hierdoor het beste inzichtelijk. Voorafgaand aan de start van de alarmdistributie, voert Itémedical een baseline meting uit met als doel meer inzicht te krijgen in:

  • De hoeveelheid medische alarmen per type medisch apparaat
  • Alarmprioriteiten per type medisch apparaat
  • Alarmcondities per type medisch apparaat
  • Duur van de medische alarmen
  • De reductie mogelijkheden van medische alarmen voor alarmfiltering of vertraging

De Medische Alarmcoach

De Medische Alarmcoach van Itémedical heeft als doel de medische alarmveiligheid te verbeteren in uw ziekenhuis. Dit doen we samen met de individuele afdeling door te kijken naar de alarmdata van hun medische devices. Doordat de alarmcoach intensief samenwerkt met de afdeling, ontstaat er een optimaal begrip van bestaande behoeften en de alarmsituatie. Vervolgens worden alle interventies zowel bedacht als gedragen in de organisatie.

Met de focus op optimalisatie van het klinische gebruik van tijdsafhankelijke, multi-device medische gegevens en een helende stille zorgomgeving. Zo voorkomt u alarmmoeheid bij uw verpleegkundige en creëert u rust rond het bed voor de patiënt. Op deze manier heeft u de controle over uw medische alarmsituatie. 

De Medische Alarmcoach van Itémedical: de reis van data naar inzicht naar impact.

Klik hier voor een visuele weergave van de Medische Alarmcoach.

Evalueer en breng aanpassingen aan

De verkregen data over medische alarmen tijdens de baseline meting wordt geanalyseerd door Itémedical. Op basis van deze analyse wordt er met uw afdeling een specifieke configuratie afgestemd voor de go-live configuratie van de alarmdistributie. Direct na de go-live is er voldoende ruimte om gewenste aanpassingen aan uw MediScore MDDG-configuratie door te voeren. Na de livegang wordt er op periodieke basis, een MediScore MDDG-database en logbestanden back-up gemaakt. Deze anonieme database back-up wordt door ons geanalyseerd. Dit maakt onderdeel uit van post-market surveillance-activiteiten in het kader van de wet- en regelgeving voor Class IIb medical devices.

Ontdek uw slimme medische alarmoplossing