Inzicht in uw alarmsituatie op de Intensive Care

Met de komst van Elena Pronk-Kamburova, heeft Itémedical een Medical Data Scientist in huis die objectieve metingen toelicht over de alarmsituatie in uw ziekenhuis. De resultaten van deze baseline meting geven een realistisch beeld van het aantal alarmen, de alarmcondities en alarmduur per medisch apparaat op uw kritische zorgafdeling. Meten is weten. Door dit inzicht is reductie van het aantal gedistribueerde alarmen mogelijk. Ook inzicht in uw alarmsituatie? Laat een baseline meting uitvoeren. Meer informatie? Klik hier.