Koppeling MediScore MDDG & LynX® alarmserver op Covid afdeling UZ Gent

Op de Covid afdeling longziekten wil Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) de hoog relevante medische alarmen op de smartphones van de verpleegkundigen terecht laten komen. 25-8 stelde een integratie voor tussen de MediScore Medical Device Data Gateway (MDDG) van Itémedical en de LynX® alarmserver van 25-8. Die laatste doet al enkele jaren dienst om de verpleegeenheden van andere afdelingen te voorzien van niet-medische alarmen. Gezien de aard van de afdeling, schuilde de grote uitdaging erin dit op korte termijn te realiseren.

Tom Messiaen, managing partner van 25-8: “Onze LynX® alarmserver kan sinds kort de nodige conformiteitscertificaten en CE markeringen voorleggen om aan de vereisten van de Verordening Medische Hulpmiddelen te voldoen. Medische Devices CE Klasse IIb dienen door gespecialiseerde software, zoals die van Itémedical, geïnterpreteerd te worden. In UZ Gent komt de informatie wel op de monitor centrale van Mindray, maar er ontbrak een stuk slimme alarmering naar de smartphones van het verplegend personeel. Daar zorgt de LynX® alarmserver van 25/8 in combinatie met de MediScore MDDG (MDDG) van Itémedical nu voor.”

“Wij verzorgen de filtering, differentiatie en verrijking van de alarmen zodat de verpleegkundigen enkel de medisch relevante alarmen doorkrijgen”, vult Nele Wuytens, bestuurder van Itémedical aan. “Een bijkomend voordeel is dat, omdat we eerst een alarminterpretatie doen, verpleegkundigen sneller kunnen reageren op kritische alarmen. Dit gaat het bekende probleem van alarmmoeheid tegen. Zo kunnen ze zich focussen op de zorg van hun patiënten.”

 

“Dit is de eerste integratie in Vlaanderen tussen de LynX® alarmserver van 25-8 en de MediScore MDDG van Itémedical. In Nederland hebben we dit reeds enkele keren succesvol gedaan met andere alarmservers. Dit kadert in een strategische samenwerking en partnership tussen 25-8 en Itémedical waarbij wij een CE Klasse IIb gecertificeerde oplossing bieden voor het veilig afhandelen en interpreteren van medische alarmering in de Belgische ziekenhuizen”, besluit Nele Wuytens.

Messiaen: “We beschouwen deze eerste samenwerking als uiterst succesvol en kijken uit naar wat komen gaat. Onze beide oplossingen zijn sterk complementair bieden samen een concrete en unieke meerwaarde voor ziekenhuizen.”

“Ik wil nog even benadrukken dat dit op erg korte termijn gerealiseerd werd. Om snel operationeel te zijn op een afdeling waar dit gebruikt moest worden. De afdeling longziekten staat dit jaar vanzelfsprekend meer dan ooit in het oog van de storm”, besluit  Messiaen. ”We stellen alles in het werk om de werkomstandigheden voor de verpleegkundigen hier zo optimaal mogelijk te organiseren.”

Wilt u meer weten wat onze alarmoplossing voor uw ziekenhuis kan betekenen? Neem dan contact op met Nele Wuytens (nele.wuytens@itemedical.be).

Meer informatie over de LynX® oplossingen van 25-8? Mail naar info@25-8.eu of bel naar +32 (0)50 28 98 10.