MediScore

Itémedical is de trotse ontwikkelaar van MediScore. Met MediScore producten haalt u een product in huis dat is toegesneden op uw afdeling. Het is ontwikkeld met en door specialisten in het veld en biedt de ondersteuning die u nodig heeft.

MediScore producten

MediScore ICU

MediScore ICU

MediScore is een geautomatiseerd Afdelings- en Management Informatie Systeem (AMIS) wat onder andere resulteert in een maand, kwartaal en jaarverslag van uw Critical Care afdeling en de aanlevering aan de stichting NICE in Nederland of Navigator in België.

MediScore Alarms

MediScore Alarms

MediScore Alarms is een vendor neutral Alarm Capturing & Reporting System. MediScore Alarms geeft inzicht in het aantal alarmen en type alarmen op de afdeling. Het systeem biedt flexibele rapportage, patiënt gebonden dashboards en afdelingsdashboards centraal waarmee, met behulp van coaching vanuit Itémedical, het aantal klinisch irrelevante alarmen gereduceerd kunnen worden.

Analytics

Analytics

MediScore Analytics is de vernieuwde web-based analyse tool van MediScore. Analytics is inzetbaar op verschillende databases en vanwege het web-based platform benaderbaar voor iedere geautoriseerde gebruiker binnen het ziekenhuis.

Generic Import

Generic Import

MediScore Generic Import is dé importtool die het mogelijk maakt om data vanuit het PDMS/EPD geautomatiseerd in MediScore te krijgen.

MV Viewer

MV Viewer

Met de MediScore MV Viewer is het mogelijk om snel en eenvoudig verpleegafdelingen toegang te geven tot de meest belangrijke actuele en historische informatie uit MetaVision.

Zorgzwaarte

Zorgzwaarte

Al jaren geleden zijn werklastinstrumenten zoals de TISS-76 door verpleegkundigen bestempeld als ouderwets en te medisch. De V&VN IC en de Stichting NICE hebben daarop de nieuwe zorgzwaarte standaard ontwikkeld. Eindelijk een standaard voor en door de verpleegkundige!

MediScore MIM

MediScore MIM

Met de MediScore Medicatie Interactie Module (MIM) van Itémedical zet een afdeling de volgende stap op het gebied van medicatieveiligheid. Gebasseerd op een nationale medicatiedatabase krijgt de gebruiker waarschuwingen bij mogelijke interacties en dubbelmedicaties.

MediScore Reanimatie & SIT

MediScore Reanimatie & SIT

In een spoedsituatie, zoals een reanimatie of SIT oproep, is correct handelen volgens protocol van groot belang. MediScore Reanimatie & SIT biedt de professionals ondersteuning in deze situaties. De stappen in het protocol worden duidelijk weergegeven en er wordt ondersteuning gegeven bij het volgen van dit protocol.