Voordelen

 • Lichtgewicht en compact met een helder display.
 • Maakt gebruik van oscillometrie
 • Meet systolische, diastolische, gem bloeddruk en hartfrequentie
 • Tot 300 metingen over perioden van 24 uur tot 7 dagen.
 • Beschikt over comfort-modus en child-modus

ABP OnTrak

De Spacelabs OnTrak ABP is een moderne, allround inzetbare ambulante bloeddruk monitor. De OnTrak is geschikt voor gebruik bij zowel volwassenen als kinderen. Het gebruik van de OnTrak resulteert in uitermate nauwkeurige en betrouwbare meetwaarden. Uitgebreide validatie maakt de OnTrak daarnaast uitermate geschikt voor inzet ten behoeve van studies.

Download de brochure Plan een demo
ABP OnTrak
ABP OnTrak

Het product

De nauwkeurigheid van de OnTrak en de geschiktheid voor de inzet van de OnTrak bij studies uit zich in internationale validatie in de vorm van BHS A/A Rating en ESH en ANSI/AAMI Validatie (81060-2).
Het inlezen en generen van rapportage van de OnTrak ABP meetwaarden gebeurt met  behulp van de ABP Interface binnen het Sentinel Cardiologie Informatie Management Systeem. Meer informatie met betrekking tot Sentinel treft u hier.

 • De OnTrak ABP is een lichtgewicht en compact formaat ambulante bloeddruk
  monitor met helder display.
 • OnTrak maakt gebruik van oscillometrie, de alom geaccepteerde en gevalideerde
  methode voor NIBP-meting.
 • Naast de systolische, diastolische en gemiddelde bloeddruk meet de OnTrak ook
  de hartfrequentie.
 • Met de OnTrak is het mogelijk 300 metingen uit te voeren over perioden van 24 uur
  tot 7 dagen.
 • Door toepassing van een gespecialiseerd algoritme beschikt de OnTrak over
  comfort-modus en child-modus wat hem ook uitermate geschikt maakt voor inzet
  bij kinderen.