Itémedical over Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid. Een van de aandachtspunten momenteel in de zorg is medicatieveiligheid.

Waarom nu?

Onderzoek van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences becijferde al in 2006 dat er jaarlijks 16.000 vermijdbare acute ziekenhuisopnamen en honderden overledenen zijn als gevolg van verkeerd medicijngebruik. 

Maatregelen

Zowel vanuit het veld als vanuit de inspectie (IGZ) kijkt men nu kritisch naar het voorschrijven, bereiden en toedienen van medicatie. De inspectie beschouwt het gebruik van medicatiebewakingssystemen als een onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg. En met succes. Al in 2011 rapporteerde het CBO voor een aantal ziekenhuizen een reductie van 80% van het aantal medicatiefouten bij spoedopnamen van patiënten van 65 jaar of ouder door het invoeren van een standaard medicatieverificatie protocol. Daarnaast publiceerde de KNMG in september 2013 de richtlijn Elektronisch voorschrijven. Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch voorschrijven. Dit houdt in het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie. Onveilige situaties zijn bijvoorbeeld dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties.

Medicatieveiligheid op de Intensive Care

De MediScore Interactie Module (MIM) is zo’n medicatiebewakingssysteem. Deze module controleert de medicatie die wordt voorgeschreven in MetaVision op dubbelmedicaties en medicatie interacties op basis van de G-Standaard. Deze Nederlandse standaard bevat alle in Nederland bekende medicaties en de daarbij horende interacties. Omdat de G-Standaard is bedoeld voor de hele gezondheidzorg kan het voorkomen dat het voorgestelde interactieniveau in de G-Standaard niet past bij het beleid op een intensive care. Daarom is het mogelijk om het interactieniveau voor de MediScore MIM in specifieke gevallen aan te passen per afdeling. Ook bestaat de mogelijkheid om meldingen alleen te tonen wanneer het interactieniveau boven een drempelwaarde ligt. Daarnaast is MIM te koppelen aan het Elektronisch voorschrijf systeem (EVS) van het ziekenhuis. Hierdoor ontstaat in het EVS een compleet overzicht van de voorgeschreven en toegediende medicatie. Daarmee voldoet de instelling aan de eisen van de IGZ én geeft het de specialisten alle informatie en tools voor het juist voorschrijven van medicatie.

 Wilt u meer informatie over MediScore MIM of de medicatiekoppeling van MetaVision, neem dan contact met ons op  of bekijk ons productportfolio.

Gerelateerde producten

Nieuws

MetaVision
20-05-2020

MetaVision

Lees verder
Maak kennis met onze nieuwe collega!
08-05-2020

Maak kennis met onze nieuwe collega!

Lees verder
Familie contact met Covid-19 patiënten
07-04-2020

Familie contact met Covid-19 patiënten

Lees verder
Meer nieuws ›