Optimalisatie zorgzwaarte in AZ Sint-Maarten

Het AZ Sint-Maarten in Mechelen heeft haar zorgtraject verder geoptimaliseerd. Campus Mechelen heeft twee afdelingen Intensieve Zorgen die zich elk op een eigen verdieping bevinden. De dienst wilde meer en betere inzage hebben in het dagelijkse operationele proces van beide afdelingen en haar patiënten. Hoe is de werkdruk op de ene afdeling en hoe druk op de andere? Op welke IZ afdeling kunnen patiënten het beste worden opgenomen, wat is de patiëntzorg en hoe kunnen de verpleegkundigen optimaal ingepland worden?

Met de MediScore Zorgzwaarte van Itémedical heeft het AZ Sint-Maarten een software oplossing in handen die antwoord geeft op deze vragen. Het is een rapportage tool dat inzage geeft in de zorgvraag van de patiënt en hier worden de benodigde zorgprofessionals op afgestemd. Een optimalisatie van de zorgzwaarte van het AZ Sint-Maarten waar Itémedical met MediScore graag een bijdrage aanlevert.