Home Privacy

Privacybeleid

Uw privacy en die van de patiënten binnen uw instelling zijn belangrijk voor Itémedical. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke data Itémedical verwerkt en met welk doel.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt:

Klantgegevens worden opgeslagen en geraadpleegd ten behoeve van het voeren van
correspondentie met u; het doen van gerichte aanbiedingen (offertes) van de producten en diensten
van Itémedical; het leveren van goederen op basis van een overeenkomst; ter ondersteuning van
producten of diensten die u van ons heeft afgenomen.

Onder klantgegevens wordt verstaan:

• Naam contact
• NAW gegevens rechtspersonen
• Werk email adres/telefoonnummer

Sollicitatie:

Indien u heeft gesolliciteerd, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt ten behoeve van het
afhandelen van de sollicitatie. Wanneer een procedure is afgerond worden alleen dan persoonlijke
gegevens bewaard als daartoe door u toestemming voor is gegeven.

Delen van persoonlijke data:

De administratie van persoonlijke data wordt alleen dan met een andere partij gedeeld als daar een
verwerkersovereenkomst mee is afgesloten waarin uw privacy op gelijke wijze is gewaarborgd als bij
Itémedical, of wanneer dit op grond van een wettelijke basis is vereist. Itémedical zal alleen gegevens
delen met een derde partij wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Itémedical aan u.

Patiëntgegevens:

Patiëntgegevens kunnen op basis van de verwerkersovereenkomst met onze klanten worden
ingezien, maar worden nooit herleidbaar opgeslagen of anderzijds verwerkt. Itémedical gaat als
rechtspersoon een geheimhoudingsverplichting aan met alle klanten.

Uw keuzemogelijkheid:

U heeft te allen tijden het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen.